Gamla möten

Historiens andra TUT-möte
Medlemsmöte hos Karin Kristensson i ett snörikt Kumla 2010-03-03

På mötet hos Karin beslutades att en mötesavgift på 50:- för att täcka organisationens alla kostnader.

 Nya ansikten 2010

 Katarina Widing t.v. - mångårig språklärare (i engelska och franska) på Transten - numera member of TUT.

Monika Daneklev t.h. - 35 år på Transten - f.d. lärare i Hemkunskap.

Möte nummer två i TUTs historia hölls onsdagen den 3 mars 2010 hos Karin Kristensson  och medvärd Monica Daneklev.
Närvaro i nummerordning: Karin, Monica, Hans Gun, Birgitta, Bengt, Christina, Gunilla, Hasse, Benny, Ulla och Ulf.
Gäster: Katarina Widing och Rolf Löthgren

Efter en välsmakande måltid intogs kaffe. Många hade reseminnen att dela med sig, men vi hann också med lite formalia innan vi letade fram våra bilar bakom snödrivorna på Stor-Olles väg i Hällabrottet.
1 Vi beslutade att nästa träff blir den 5 maj i Bo-Hjortkvarn där vi dricker kaffe hos Birgitta i hembygdsgården vid Boo slott.
2 Vi kom överens om att betala 50 kronor vid varje möte för att kompensera för utgifter i samband med diplom och förtäring.
3 Vi bjöd in Katarina att bli medlem i TUT eftersom hon mer än väl uppfyller kraven.
4 Rolf Löthgren uppfyller inte kraven fullt ut. Han kommer att räknas som adjungerad medlem och naturligtvis inbjudas till våra möten.
5 Ulla beställer diplom till Monica nr 2 och Katarina nr 13 av Maria Nilsson, vår diplomdesigner som tyvärr aldrig kan bli en TUTare då hon numera jobbar på annan skola.
/Gun
  

2010-05-05 kl 15.00
Vårträff med ”Träffpunkt Ur Transtenare”


Onsdagen den 5 maj var det dags för årets andra träff med ”gamla” Transtenslärare.

Den ägde rum i Boo gamla skola nära Hjortkvarn. Där finns Birgitta Jonsson (nr 5) vissa dagar i veckan under vår/sommar. Inte bara Birgitta utan även hennes bakverk.

Det var med ett visst kaksug vi tog de sista kurvorna på grusvägen och undvek med nöd och näppe att köra på korsande hjortflockar. När vi
  skymtade den vackra gamla kyrkan omgiven av de välkända påskliljorna  var vi framme.

Så småningom bänkade vi oss runt kakfaten och president Hans (nr 3) äskade tystnad. Två medlemmar skulle få sina diplom (design Maria Nilsson)
  Det var medlem nr 2 Monica Daneklev och därefter medlem nr 13 Katarina Widing. Applåder för dessa trotjänare.

Närvarande vid denna träff var:
Karin Kristensson, Monica Daneklev, Hans Bellander, Gun Bellander, Birgitta Jonsson, Bengt
  Eriksson, Christina Gabrielsson, Gunilla Swärd, Benny Andersson, Ulla Nybom, Ulf Österman, Katarina Widing, Rolf Löthgren,

Efter kaffet och nostalgiska samtal om förr och lite skvaller om nu, avslutades träffen med promenad till slottet, som genomgår en flerårig renovering. I slottsboden kunde man inhandla både onödiga och nödvändiga föremål, vilket också gjordes.

Nästa träff blir till våren 2011 och den ansvarar Bengt och Christina för.
Tutare Gun B och Ulla N.